Úřední deska obce Olomučany

Placeholder

Obecně závazná vyhláška 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, svěru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13. 12. 2019 -

OZV odpady.pdf

Obecně závazná vyhláška

Úřední deska Stránky obce