Úřední deska obce Olomučany

Placeholder

Úplné znění územního plánu - 2018 Toto je platné znění územního plánu platné od účinnosti změny Z1 - 9 (popis změn) od 9. listopadu 2018. Nahrazuje starší znění územního plánu.
1. 10. 2018 -

01 Štítek 02 Obsah dokumentace 03 Úplné znění 04 Výkres základního členění 05 Hlavní výkres 06 Výkres veřejných staveb, opatření a asanací 07 Koordinační výkres 08 Výkres širších vztahů 09 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Územní plán

Úřední deska Stránky obce