Úřední deska obce Olomučany

Placeholder

Návrh Závěrečného účtu obce Olomučany za rok 2021 Návrh závěrečného účtu obce Olomučany za rok 2021 a zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021
15. 6. 2022 - 30. 6. 2022

Příloha r.2021.pdf Rozvaha r.2021.pdf Výkaz zisku a ztrát r.2021.pdf Závěrečný účet za rok 2021.pdf Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Olomučany za rok 2021.pdf

Rozpočet obce

Úřední deska Stránky obce