Úřední deska obce Olomučany

Placeholder

Návrh závěrečného účtu za rok 2023 Návrh závěrečného účtu obce Olomučany za rok 2023 s přílohami a Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
7. 6. 2024 - 26. 6. 2024

Návrh závěrečného účtu obce Olomučany za rok 2023.pdf Příloha.pdf Rozvaha.pdf Výkaz FIN 2023.pdf Výkaz zisku a ztrát.pdf Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Olomučany za rok 2023.pdf

Rozpočet obce

Úřední deska Stránky obce